Szanowni Klienci, obecny czas realizacji zamówień to 1-2 dni robocze.

Regulamin sklepu DrogeriaZdrowie

Regulamin sklepu Drogeria Zdrowie obowiązujący do końca dnia 20.05.2020r.:

WSTĘP

Właścicielem sklepu internetowego www.drogeriazdrowie.pl jest firma Verco SA z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000526977, kapitał zakładowy 1.111.000,00zł, NIP: 521-340-75-50, REGON: 140706830, mBank S.A. 20 1140 1010 0000 5154 3700 1006
Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego drogeriazdrowie.pl (www.drogeriazdrowie.pl) oraz zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Akceptacji jego zapisów Użytkownik powinien dokonać na etapie rejestracji konta Użytkownika w sklepie internetowym drogeriazdrowie.pl lub podczas składania zamówienia. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed złożeniem zamówienia.

Rejestracja konta w serwisie internetowym www.drogeriazdrowie.pl umożliwia za pomocą tego samego loginu i hasła dokonywać zakupów we wszystkich sklepach internetowych, których właścicielem jest Verco SA.

Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Sklepu internetowego można uzyskać pod numerem tel: 507 201 913. Pocztę elektroniczną można kierować pod adres: drogeria@drogeriazdrowie.pl

I.DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu,
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.drogeriazdrowie.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu,
Użytkownik – osoba prawa lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.
Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika i historię zamówień Użytkownika, służąca do realizacji zamówień.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Właścicielowi serwisu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji.

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep drogeriazdrowie.pl prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www. drogeriazdrowie.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.drogeriazdrowie.pl są nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przekazanie Użytkownikowi na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, informacji dotyczących w szczególności: głównych cech świadczenia, danych przedsiębiorcy, cenie i sposobie zapłaty, procedurze reklamacji, prawie odstąpienia od umowy.
4. Potwierdzenie zawarcia umowy może nastąpić przed zawarciem umowy.

III. REJESTRACJA W SERWISIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów:
a)zakupy niewymagające rejestracji konta,
b) zakupy po dokonaniu rejestracji konta, dzięki której Użytkownik będzie miał dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
2. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie, w tym celu należy przejść do zakładki “Rejestracja konta”. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z loginem oraz danymi kontaktowymi Sklepu.
3. W trakcie składania zamówień, jak i podczas procedury rejestracyjnej Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, w celu zabezpieczenia interesów Użytkowników, Sklep może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub internetową. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy, Sklep zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sklep zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych. O ewentualnych problemach Użytkownicy będą poinformowani stosownym komunikatem.
5. Zamówienia są obsługiwane przez dział handlowy sklepu w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. w godzinach 9.00-16.00.
6. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz dane teleadresowe podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zawarcia umowy z informacjami dotyczącymi w szczególności: głównych cech świadczenia, danych przedsiębiorcy, cenie i sposobie zapłaty, procedurze reklamacji, prawie odstąpienia od umowy.
Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia oferty) dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji
8. Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: drogeria@drogeriazdrowie.pl i wpisując w tytule e-maila numer zamówienia. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania.
9. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł wybrać czy chce anulować zamówienie w części czy w całości czy też złożyć inne zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia należności zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sklep.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży. Produkty oferowane w promocji są oznaczone.
11. Do każdej sprzedaży wystawiana jest faktura VAT.
12. W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów, określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy oraz formy płatności oraz wskazuje dane do faktury.
13. Zamówienia można opłacić, wg wyboru Użytkownika w następujących formach:
a) w trybie „Przelew tradycyjny” (przelew elektroniczny, wpłata na poczcie lub w banku)
b) w trybie „Za pobraniem” (płatność przy odbiorze),
c) „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą” (poprzez PayU).
14. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.
15. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep uzna, że Użytkownik zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuję Użytkownika o anulowaniu zamówienia, Użytkownik będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.
16. W przypadku wyboru opcji zapłaty „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą” Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio przy składaniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, Sklep uzna, że Użytkownik zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuje Użytkownika o anulowaniu zamówienia, Użytkownik będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.
17. W przypadku wystąpienia nadpłaty na koncie Użytkownika w związku płatnościami za zakupione produkty, Użytkownik może wykorzystać nadpłatę na zakupy w Sklepie lub zażądać zwrotu nadpłaty na wskazane konto.
18. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Użytkownika polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu stosownego żądania od Użytkownika wysłanego e-mailem, z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie lub użytego do złożenia zamówienia.
19. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby zamówienia z jego konta nie były składane lekkomyślnie lub omyłkowo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć, w tym uzyskania dostępu do jego konta przez osoby trzecie, prób wykorzystania jego konta lub danych przez osoby trzecie, jest on zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym Sklepu.

IV. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Posiadając aktywne konto Użytkownika sklepu internetowego automatycznie przystępujesz do Programu Lojalnościowego.
2. W ramach Programu Uczestnik posiadający konto gromadzi punkty za każdy zakup towarów, a następnie może je wymienić na nagrody – wybrane produkty z oferty sklepu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto kupując produkty, za każdą wydaną w Sklepie złotówkę otrzymuje 1 punkt.
Przykład:
Wydane na zamówienie 136,65 zł = 136 punktów na koncie Użytkownika.
Zapłacony przez Użytkownika koszt przesyłki nie jest przeliczany na punkty.
4. Zebrane punkty można wymieniać na prezenty. Prezentami są wybrane produkty z oferty sklepu . Czy dany produkt może być prezentem otrzymanym za punkty możesz sprawdzić wchodząc na kartę wybranego produktu. Jeśli produkt może być prezentem, pod ceną wyrażoną w polskich złotych (PLN), widnieje cena produktu w punktach. Pełną listę dostępnych produktów-prezentów możesz zobaczyć wchodząc na swoje konto w zakładce “Punkty”.
5. Punkty zebrane nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Prezent za punkty można zamówić przy okazji składania zamówienia w Sklepie. Koszt wysyłki prezentu jest zgodny z cennikiem dostaw.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu z 30 dniowym wyprzedzeniem.
8. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na prezent pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. Niewykorzystane punkty zostaną unieważnione.

V. CENY I ZMIANA OFERTY

1. Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.drogeriazdrowie.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.
2. Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

VI. WARUNKI DOSTAWY

1. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Dostawa zakupionych produktów, na zasadach określonych w regulaminie, następuje tylko na terenie Polski.
2. W przypadku, kiedy miejsce doręczenia zamówionych produktów jest inne niż terytorium RP warunki płatności, kosztów związanych z doręczeniem przesyłki oraz sposób dostawy ustala się indywidualnie z Użytkownikiem drogą korespondencji elektronicznej.
3. Sklep realizuje zamówienie (przekazuje do wysłania):
a) w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – zakupiony towar zostanie wysłany do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji,
b) przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji płatności: „przelew tradycyjny”, „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą”- zakupiony towar zostanie wysłany w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości.
4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Dostawa następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, o dokładnym terminie dostawy Użytkownik będzie poinformowany drogą mailową.
7. Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia.
8. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”. Tabela stanowi Załącznik do Regulaminu.
9. Użytkownik powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Użytkownik może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.

VII. REKLAMACJE

1. Właściciel Sklepu, jako sprzedawca, odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem, według przepisów art. 22 1 ustawy Kodeks Cywilny za wadę fizyczną lub prawną sprzedanego towaru.
1.1 Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
1.2 Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
2. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.
3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Użytkownik powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny Sklepu: VERCO SA, ul Poleczki 21C, 02-822 Warszawa
4. Do odsyłanego produktu należy dołączyć fakturę zakupową lub w inny sposób wykazać fakt dokonania zakupów w Sklepie. Sklep prosi o wypełnienie na odwrocie faktury informacji dotyczących reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Reklamacje rozpoznawane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanymi produktami. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
6. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca niezwłocznie, w przypadku uznania reklamacji za zasadną. “Przesyłka/zwrot zareklamowanego towaru do Sklepu odbywa się metodą (firma kurierska i forma przesyłki) wskazaną przez Sklep – informację tę sklep przekazuje Użytkownikowi drogą telefoniczną lub mailową”
7. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Użytkownik, ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się : – od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia – od daty otrzymania przez Użytkownika ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
2. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie może być sporządzone według wzoru znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy” lub na druku nadesłanym przez Sklep. Użytkownik może również skorzystać formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi.
4. W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy na odległość sklep gwarantuje zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Użytkownika, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Właściciel Sklepu zwraca Użytkownikowi koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, nawet w przypadku, gdy Użytkownik wybrał inny sposób.
7. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba ze Właściciel sklepu zgodził się je ponieść lub nie poinformował użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
8. Sklep, jeśli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a Użytkownikiem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności i cookies dostępnej tu: POLITYKA PRYWATNOŚCI

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018
2. Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Użytkownicy Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Użytkowników i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
3.Postanowienia regulaminu mogą podlegać negocjacji, przed złożeniem zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7. Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

Regulamin sklepu Drogeria Zdrowie obowiązujący od 21.05.2020r.:

§ 1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.drogeriazdrowie.pl prowadzony jest przez Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000526977, kapitał zakładowy: 959 491,00 zł , NIP: 521-340-75-50, REGON: 140706830, zwany dalej Sklepem.

§ 2. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego.
2. Konsument – klient będący osobą fizyczną korzystającą ze sklepu.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.drogeriazdrowie.pl.
4. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
5. Konto – indywidualne konto Klienta stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
6. Login – adres mailowy Klienta.
7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
8. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępny pod adresem www.drogeriazdrowie.pl
9. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności umożliwiająca m.in. dokonywanie zamówień bez konieczności ponownego wypełniania danych Klienta.
10. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy sklepem a Klientem, na podstawie której sklep świadczy Klientom drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na: złożeniu zamówienia, zawarciu umowy oraz umożliwieniu wystawiania opinii dotyczących produktów będących przedmiotem zamówienia.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta będące złożeniem oferty zawarcia umowy ze sklepem. Po akceptacji zamówienia przez sklep dochodzi do wykonania umowy.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail sklepu: drogeria@drogeriazdrowie.pl
2. Numer telefonu sklepu: 507 201 913 ( czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do godz.16)
3. Numer rachunku bankowego sklepu: mBank S.A. 20 1140 1010 0000 5154 3700 1006
4. Adres do odbioru osobistego opłaconych zamówień: Magazyn Verco S.A., ul. Poleczki 21 bud. C, 02-822 Warszawa.

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer Firefox, Chrome, Opera, Safari.
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Warunki ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu:
1) określa zasady korzystania ze sklepu;
2) określa tryb i zasady zawierania na odległość umów ze sklepem;
3) pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
3. Sklep sprzedaje produkty nowe.
4. Ceny podane w sklepie są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.
6. Sklep może oferować oznaczone produkty na promocyjnych warunkach. Produkty do sprzedaży promocyjnej ograniczone są ilościowo. Sprzedaż odbywa się na podstawie kolejności składania zamówień.
7. Niedozwolone jest zamieszczanie w sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści:
sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;
1) sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
2) naruszających prawa osób trzecich;
3) stanowiących stworzoną na zamówienie, nieautentyczną opinię Klienta o sklepie lub jego produktach.

§ 6. Zakładanie konta w sklepie

1. W celu bezpłatnej rejestracji należy wypełnić i przesłać formularz rejestracji konta oraz zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji oraz dane kontaktowe sklepu.
2. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta klienta. Prowadzenie konta jest bezpłatne.
3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych do logowania loginu i hasła do konta w sklepie.
4. Sklep zaleca ustanowienie hasła do konta składającego się z co najmniej 8 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter).
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do konta.
6. Utworzenie konta w sklepie umożliwia poprzez panel Klienta:
1) podgląd statusu realizacji zamówień
2) podglądu historii zakupów
3) brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
4) zarządzanie wyrażonymi zgodami (wyrażanie zgody, wycofanie zgody)
5) zmianę danych
6) usunięcie konta
7. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia. W tym celu należy usunąć konto w zakładce panelu klienta lub skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze sklepem.
8. Klient podając dane do konta oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.
9. Sklep może zawiesić lub usunąć konto Klienta jeżeli Klient narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
1) zamieszcza w treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;
2) dane Użytkownika są nieprawdziwe;
3) podane dane nie należą do Klienta.
10. Przed usunięciem konta Sklep powiadomi Klienta o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.

§ 7. Zasady składania zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:
1. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
2. Zalogować się, zarejestrować lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu; wpisać dane do faktury, jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę.
4. Kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”, sprawdzić wprowadzone dane odbiorcy zamówienia oraz adresu dostawy, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
5. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i kliknąć przycisk “Dalej”.
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym w Regulaminie terminie.
7. Sprawdzić zamówienie a następnie kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.
8. Zamówienia można składać w każdym czasie. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. w godzinach 9.00-16.00.

§ 8. Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
1) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
2) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
3) Odbiór w punkcie odbioru,
4) Odbiór osobisty opłaconych zamówień dostępny pod adresem: Magazyn Verco S.A., ul. Poleczki 21 bud. C, 02-822 Warszawa.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1) płatność za pobraniem,
2) płatność przelewem na konto sklepu,
3) płatności elektroniczne.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach sklepu a w przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej w regulaminie.
4. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest wyłącznie płatność z góry a koszty transportu ustalane są indywidulanie poprzez kontakt mailowy z Klientem. Koszty transportu zależą od adresu dostawy, wagi produktów i aktualnego cennika przewoźnika.

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Klient składa zamówienie za pomocą formularza zamówienia.
2. Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sklepem.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
1) płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
2) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sklep w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Za każdą przesyłkę częściową Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki przez sklep.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego sklepu.
2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sklep poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9. W przypadku dostawy produktu na terenie Unii Europejskiej cena zostanie indywidualnie uzgodniona przez sklep z Klientem. Dostawa realizowana jest do wybranego kraju wyłącznie Pocztą Polską.
10. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia.
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
12. Dokument sprzedaży potwierdzający wykonanie zamówienia, Klient otrzymuje przy odbiorze zamówienia pod podanym adresem dostawy lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia dokumentu sprzedaży, Klient może złożyć reklamację.

§ 10. Newsletter

1. Klient może skorzystać z usługi newslettera. W ramach usługi newslettera sklep okresowo dostarcza Klientowi, na podany przez adres poczty elektronicznej, informacje handlowe obejmujące informacje o ofertach, produktach, promocjach, rabatach.
2. W celu otrzymywania newslettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Szczegóły zakresu przetwarzania danych Klientów na potrzeby otrzymywania przez nich tych informacji określa Polityka Prywatności.
3. Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
4. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie. Rezygnacja z usługi newslettera odbywa się poprzez wybranie opcji rezygnacji dostępnej w panelu klienta lub poprzez kontakt mailowy ze sklepem.

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając do sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres magazynu: Magazyn Verco S.A., ul. Poleczki 21 bud. C, 02-822 Warszawa lub adres e-mail sklepu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
1) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
2) W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep.
3) Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
4) Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
5) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem.
6) Klient ponosi koszty zwrotu produktu do sklepu. Przesyłki wysłane na koszt sklepu (np. za pobraniem) nie będzie akceptowany (przesyłki nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

§ 12. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do sklepu:
1) pisemnie na adres magazynu: Magazyn Verco S.A., ul. Poleczki 21 bud. C, 02-822 Warszawa,
2) za pośrednictwem e-maila,
3) droga telefoniczną.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
5. Sklep nie odpowiada za wady będące efektem zwykłej prawidłowej eksploatacji produktu.

§ 13. Rękojmia

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres magazynu: Magazyn Verco S.A., ul. Poleczki 21 bud. C, 02-822 Warszawa lub adres e-mail sklepu.
4. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca niezwłocznie, w przypadku uznania reklamacji za zasadną. Przesyłka/zwrot zareklamowanego towaru do Sklepu odbywa się metodą (firma kurierska i forma przesyłki) wskazaną przez Sklep – informację tę sklep przekazuje Użytkownikowi drogą telefoniczną lub mailową.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.

§14. Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzielona przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta).
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu.
3. Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji –Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu.

§ 15. Rozstrzyganie sporów
1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a sklepem między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a Klientem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.
4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby sklepu.
5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy sklepem, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

§ 16. Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa (administrator danych).
2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
3. Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto”) lub poprzez zgłoszenie od Sklepu.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu Internetowego w Polityce prywatności która jest integralną częścią Regulaminu.
5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Sklep ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn:
1) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną
2) zmiany sposobów płatności i dostaw
3) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
4) usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;
2. O każdej zmianie sklep poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się̨ postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

x zwiń

NASZ SKLEP WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając z naszego sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej dotyczącej cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji