ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, przesyłając je na adres e-mail Sklepu, adres stacjonarny lub dołączając do zwracanego produktu. Oświadczenie może być sporządzone według wzoru znajdującego się poniżej. Klient może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.

Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty transportu towaru do Użytkownika.

Koszt odesłania towaru przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.

Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

Szczegółowy opis procedury odstąpienia od umowy znajduje się w REGULAMINIE.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz tutaj.