Regulamin DrogeriaZdrowie

Dla zamawiających po 24.12.2014 Dla zamawiających do 24.12.2014

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2014

WSTĘP
Właścicielem sklepu internetowego www.drogeriazdrowie.pl jest firma Verco SA z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000526977, kapitał zakładowy 1.111.000,00zł, NIP: 521-340-75-50, REGON: 140706830, BRE BANK S.A. 20 1140 1010 0000 5154 3700 1006
Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.drogeriazdrowie.pl oraz zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Akceptacji jego zapisów Użytkownik powinien dokonać na etapie rejestracji konta Użytkownika w sklepie internetowym www.drogeriazdrowie.pl lub podczas składania zamówienia. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed złożeniem zamówienia.
Rejestracja konta w serwisie internetowym www.drogeriazdrowie.pl umożliwia za pomocą tego samego loginu i hasła dokonywać zakupów we wszystkich sklepach internetowych, których właścicielem jest Verco SA .

Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Sklepu internetowego można uzyskać pod numerem tel 507201913. Pocztę elektroniczną można kierować pod adres: drogeria@drogeriazdrowie.pl

I.DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu,
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.drogeriazdrowie.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu,
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,
Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika i historię zamówień Użytkownika, służąca do realizacji zamówień.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Właścicielowi serwisu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji.

II. WARUNKI OGÓLNE
1.Sklep www.drogeriazdrowie.pl prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www.drogeriazdrowie.pl
2.Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.drogeriazdrowie.pl są nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3.Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przekazanie Użytkownikowi na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, informacji dotyczących w szczególności: głównych cech świadczenia, danych przedsiębiorcy, cenie i sposobie zapłaty, procedurze reklamacji, prawie odstąpienia od umowy.
4. Potwierdzenie zawarcia umowy może nastąpić przed zawarciem umowy.

III. REJESTRACJA W SERWISIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów:
a)zakupy niewymagające rejestracji konta,
b) zakupy po dokonaniu rejestracji konta, dzięki której Użytkownik będzie miał dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
2.Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie, w tym celu należy przejść do zakładki “Rejestracja konta”. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z loginem oraz danymi kontaktowymi Sklepu.
3.W trakcie składania zamówień, jak i podczas procedury rejestracyjnej Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, w celu zabezpieczenia interesów Użytkowników, Sklep może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub internetową. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy, Sklep zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
4.Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sklep zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych. O ewentualnych problemach Użytkownicy będą poinformowani stosownym komunikatem.
5.Zamówienia są obsługiwane przez dział handlowy sklepu w dni robocze, w godzinach
pracy Sklepu, tj. w godzinach 9.00-16.00.
6.Wysłanie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
7.Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz dane teleadresowe podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zawarcia umowy z informacjami dotyczącymi w szczególności: głównych cech świadczenia, danych przedsiębiorcy, cenie i sposobie zapłaty, procedurze reklamacji, prawie odstąpienia od umowy.
Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia oferty) dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji
8.Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: Drogeria@drogeriazdrowie.pl i wpisując w tytule e-maila numer zamówienia. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania.
9.W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł wybrać czy chce anulować zamówienie w części czy w całości czy też złożyć inne zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia należności zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sklep.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży. Produkty oferowane w promocji są oznaczone.
11. Do każdej sprzedaży wystawiana jest faktura VAT.
12. W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów, określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy oraz formy płatności oraz wskazuje dane do faktury.
13. Zamówienia można opłacić, wg wyboru Użytkownika w następujących formach:
a) w trybie „Przelew tradycyjny” (przelew elektroniczny, wpłata na poczcie lub w banku)
b) w trybie „Za pobraniem” (płatność przy odbiorze),
c) „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą” (poprzez PayU).
14. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.
15. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep uzna, że Użytkownik zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuję Użytkownika o anulowaniu zamówienia, Użytkownik będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.
16. W przypadku wyboru opcji zapłaty „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą” Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio przy składaniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, Sklep uzna, że Użytkownik zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuje Użytkownika o anulowaniu zamówienia, Użytkownik będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.
17. W przypadku wystąpienia nadpłaty na koncie Użytkownika w związku płatnościami za zakupione produkty, Użytkownik może wykorzystać nadpłatę na zakupy w Sklepie lub zażądać zwrotu nadpłaty na wskazane konto.
18. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Użytkownika polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu stosownego żądania od Użytkownika wysłanego e-mailem, z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie lub użytego do złożenia zamówienia.
19. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby zamówienia z jego konta nie były składane lekkomyślnie lub omyłkowo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć, w tym uzyskania dostępu do jego konta przez osoby trzecie, prób wykorzystania jego konta lub danych przez osoby trzecie, jest on zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym Sklepu.

IV. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
1.Posiadając aktywne konto Użytkownika sklepu internetowego automatycznie przystępujesz do Programu Lojalnościowego.
2.W ramach Programu Uczestnik posiadający konto gromadzi punkty za każdy zakup towarów, a następnie może je wymienić na nagrody – wybrane produkty z oferty sklepu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
3.Użytkownik posiadający zarejestrowane konto kupując produkty, za każdą wydaną w Sklepie złotówkę otrzymuje 1 punkt.
Przykład:
Wydane na zamówienie 136,65 zł = 136 punktów na koncie Użytkownika.
Zapłacony przez Użytkownika koszt przesyłki nie jest przeliczany na punkty.
4.Zebrane punkty można wymieniać na prezenty. Prezentami są wybrane produkty z oferty sklepu . Czy dany produkt może być prezentem otrzymanym za punkty możesz sprawdzić wchodząc na kartę wybranego produktu. Jeśli produkt może być prezentem, pod ceną wyrażoną w polskich złotych (PLN), widnieje cena produktu w punktach. Pełną listę dostępnych produktów-prezentów możesz zobaczyć wchodząc na swoje konto w zakładce “Punkty”.
5.Punkty zebrane nie podlegają wymianie na gotówkę.
6.Prezent za punkty można zamówić przy okazji składania zamówienia w Sklepie. Koszt wysyłki prezentu jest zgodny z cennikiem dostaw.
7.Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu z 30 dniowym wyprzedzeniem.
8.W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na prezent pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. Niewykorzystane punkty zostaną unieważnione.

V. CENY I ZMIANA OFERTY
1.Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.drogeriazdrowie.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.
2.Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

VI. WARUNKI DOSTAWY
1.Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Dostawa zakupionych produktów, na zasadach określonych w regulaminie, następuje tylko na terenie Polski.
2.W przypadku, kiedy miejsce doręczenia zamówionych produktów jest inne niż terytorium RP warunki płatności, kosztów związanych z doręczeniem przesyłki oraz sposób dostawy ustala się indywidualnie z Użytkownikiem drogą korespondencji elektronicznej.
3.Sklep realizuje zamówienie (przekazuje do wysłania):
a) w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – zakupiony towar zostanie wysłany do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji,
b) przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji płatności: „przelew tradycyjny”, „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą”- zakupiony towar zostanie wysłany w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości.
4.Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5.Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6.Dostawa następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, o dokładnym terminie dostawy Użytkownik będzie poinformowany drogą mailową.
7.Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia.
8.Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”. Tabela stanowi Załącznik do Regulaminu.
9.Użytkownik powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Użytkownik może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.

VII. REKLAMACJE
1.Właściciel Sklepu, jako sprzedawca, odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem, według przepisów art. 22 1 ustawy Kodeks Cywilny za wadę fizyczną lub prawną sprzedanego towaru.
1.1.Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
a)nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b)nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
1.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
2. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.
3.W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Użytkownik powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny Sklepu: Verco SA, ul Poleczki 21C, 02-822 Warszawa
4.Do odsyłanego produktu należy dołączyć fakturę zakupową lub w inny sposób wykazać fakt dokonania zakupów w Sklepie. Sklep prosi o wypełnienie na odwrocie faktury informacji dotyczących reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.Reklamacje rozpoznawane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanymi produktami. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
6.Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca niezwłocznie, w przypadku uznania reklamacji za zasadną. “Przesyłka/zwrot zareklamowanego towaru do Sklepu odbywa się metodą (firma kurierska i forma przesyłki) wskazaną przez Sklep – informację tę sklep przekazuje Użytkownikowi drogą telefoniczną lub mailową”
7.Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
8.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Każdy Użytkownik, ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się : – od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia – od daty otrzymania przez Użytkownika ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
2.Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3.Oświadczenie może być sporządzone według wzoru znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy” lub na druku nadesłanym przez Sklep. Użytkownik może również skorzystać formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi.
4.W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy na odległość sklep gwarantuje zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Użytkownika, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
5.Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.Właściciel Sklepu zwraca Użytkownikowi koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, nawet w przypadku, gdy Użytkownik wybrał inny sposób.
7.Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba ze Właściciel sklepu zgodził się je ponieść lub nie poinformował użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
8.Sklep, jeśli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a Użytkownikiem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych jest Verco S.A. z siedzibą w Warszawie.
2.Podanie danych osobowych i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
3.Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail.
4.Każdy Użytkownik, ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
5.Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie sklepu czynności związane z zawartą umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów oraz podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
6.Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

X. POLITYKA COOKIES
1.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Verco SA z siedzibą pod adresem ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.
2.Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Użytkownicy Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Użytkowników i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
3.Postanowienia regulaminu mogą podlegać negocjacji, przed złożeniem zamówienia.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
5.Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
6.Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7.Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.
===========================================================================

Regulamin sklepu

Obowiązuje od: 4.02.2014

WSTĘP

Właścicielem sklepu internetowego www.drogeriazdrowie.pl jest firma Verco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000267128, kapitał zakładowy 1.111.000,00zł, NIP: 521-340-75-50, REGON: 140706830, BRE BANK S.A. 20 1140 1010 0000 5154 3700 1006

Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.drogeriazdrowie.pl oraz zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Akceptacji jego zapisów Użytkownik powinien dokonać na etapie rejestracji konta Użytkownika w sklepie internetowym www.drogeriazdrowie.pl lub podczas składania zamówienia. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed złożeniem zamówienia.
Rejestracja konta w serwisie internetowym www.drogeriazdrowie.pl umożliwia za pomocą tego samego loginu i hasła dokonywać zakupów we wszystkich sklepach internetowych, których właścicielem jest Verco sp.z o.o.

I. DEFINICJE
Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.drogeriazdrowie.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu,

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

Konto Użytkownika – baza zawierająca dane Użytkownika i historię zamówień Użytkownika, służąca do realizacji zamówień.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep www.drogeriazdrowie.pl prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www.drogeriazdrowie.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.drogeriazdrowie.pl są nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Potwierdzeniem zawarcia umowy i jej warunków jest przesłana wraz z zamówieniem faktura, obejmująca oznaczenie podmiotu prowadzącego Sklep wraz z adresem, datą sprzedaży oraz określeniem sprzedanego produktu, jego ilość i cenę. W razie konieczność dodatkowego potwierdzenia zostanie ono wydane na prośbę Użytkownika.

III. REJESTRACJA W SERWISIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów:
a) zakupy niewymagające rejestracji konta,
b) zakupy po dokonaniu rejestracji konta, dzięki której Użytkownik będzie miał dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
2. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie, w tym celu należy przejść do zakładki “Rejestracja konta”. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z loginem oraz danymi kontaktowymi Sklepu.
3. W trakcie składania zamówień, jak i podczas procedury rejestracyjnej Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, w celu zabezpieczenia interesów Użytkowników, Sklep może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub internetową. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy, Sklep zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika i wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sklep zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych. O ewentualnych problemach Użytkownicy będą poinformowani stosownym komunikatem.
5. Zamówienia są obsługiwane przez dział handlowy sklepu w dni robocze, w godzinach
pracy Sklepu, tj. w godzinach 9.00-16.00.
6. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
7. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz dane teleadresowe podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.
Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez dział handlowy Sklepu, po czym, Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia oferty) dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji
8. Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: drogeria@ drogeriazdrowie.pl i wpisując w tytule e-maila numer zamówienia. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania.
9. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł wybrać czy chce anulować zamówienie w części czy w całości czy też złożyć inne zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia należności zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sklep.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży. Produkty oferowane w promocji są oznaczone.
11. Do każdej sprzedaży wystawiana jest faktura VAT.
12. W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów, określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy oraz formy płatności oraz wskazuje dane do faktury.
13. Zamówienia można opłacić, wg wyboru Użytkownika w następujących formach:
a) w trybie „Przelew tradycyjny” (przelew elektroniczny, wpłata na poczcie lub w banku)
b) w trybie „Za pobraniem” (płatność przy odbiorze),
c) „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą” (poprzez PayU).
14. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.
15. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep uzna, że Użytkownik zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuję Użytkownika o anulowaniu zamówienia, Użytkownik będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.
16. W przypadku wyboru opcji zapłaty „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą” Użytkownik powinien dokonać zapłaty bezpośrednio przy składaniu zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni, Sklep uzna, że Użytkownik zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuje Użytkownika o anulowaniu zamówienia, Użytkownik będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.
17. W przypadku wystąpienia nadpłaty na koncie Użytkownika w związku płatnościami za zakupione produkty, Użytkownik może wykorzystać nadpłatę na zakupy w Sklepie lub zażądać zwrotu nadpłaty na wskazane konto.
18. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Użytkownika polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu stosownego żądania od Użytkownika wysłanego e-mailem, z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie lub użytego do złożenia zamówienia.
19. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby zamówienia z jego konta nie były składane lekkomyślnie lub omyłkowo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć, w tym uzyskania dostępu do jego konta przez osoby trzecie, prób wykorzystania jego konta lub danych przez osoby trzecie, jest on zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym Sklepu.

IV. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Posiadając aktywne konto Użytkownika sklepu internetowego automatycznie przystępujesz do Programu Lojalnościowego.
2. W ramach Programu Uczestnik posiadający konto gromadzi punkty za każdy zakup towarów, a następnie może je wymienić na nagrody – wybrane produkty z oferty sklepu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
20. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto kupując produkty, za każdą wydaną w Sklepie złotówkę otrzymuje 1 punkt.
Przykład:
Wydane na zamówienie 136,65 zł = 136 punktów na koncie Użytkownika.
Zapłacony przez Użytkownika koszt przesyłki nie jest przeliczany na punkty.
21. Zebrane punkty można wymieniać na prezenty. Prezentami są wybrane produkty z oferty sklepu . Czy dany produkt może być prezentem otrzymanym za punkty możesz sprawdzić wchodząc na kartę wybranego produktu.
Jeśli produkt może być prezentem, pod ceną wyrażoną w polskich złotych (PLN), widnieje cena produktu w punktach. Pełną listę dostępnych produktów-prezentów możesz zobaczyć wchodząc na swoje konto w zakładce “Punkty”.
3. Punkty zebrane nie podlegają wymianie na gotówkę.
4. Prezent za punkty można zamówić przy okazji składania zamówienia w Sklepie. Koszt wysyłki prezentu jest zgodny z cennikiem dostaw.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu z 30 dniowym wyprzedzeniem.
6. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na prezent pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. Niewykorzystane punkty zostaną unieważnione.

IV. CENY I ZMIANA OFERTY

1. Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.drogeriazdrowie.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.
2. Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

V. WARUNKI DOSTAWY

1. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Dostawa zakupionych produktów, na zasadach określonych w regulaminie, następuje tylko na terenie Polski.
2. W przypadku, kiedy miejsce doręczenia zamówionych produktów jest inne niż terytorium RP warunki płatności, kosztów związanych z doręczeniem przesyłki oraz sposób dostawy ustala się indywidualnie z Użytkownikiem drogą korespondencji elektronicznej.
3. Sklep realizuje zamówienie (przekazuje do wysłania):
a) w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – zakupiony towar zostanie wysłany do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji,
b) przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji płatności: „przelew tradycyjny”, „szybki przelew lub płatność kartą płatniczą”- zakupiony towar zostanie wysłany w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości.
4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Dostawa następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, o dokładnym terminie dostawy Użytkownik będzie poinformowany drogą mailową.
7. Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja. O kosztach dostawy Użytkownik jest informowany przed akceptacją zamówienia.
8. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajduje się w zakładce „Koszty dostawy”. Tabela stanowi Załącznik do Regulaminu.
9. Użytkownik powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Użytkownik może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.

VI. REKLAMACJE

1. Właściciel Sklepu, jako sprzedawca, odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Użytkownik powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny Sklepu: Verco Sp. z o.o., ul Farbiarska 69, Budynek A, 02-862 Warszawa.
3. Do odsyłanego produktu należy dołączyć fakturę zakupową lub w inny sposób wykazać fakt dokonania zakupów w Sklepie. Sklep prosi o wypełnienie na odwrocie faktury informacji dotyczących reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Reklamacje rozpoznawane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanymi produktami. Użytkownik może żądać nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy, a w przypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Użytkownik może domagać się obniżenia ceny albo może odstąpić od Umowy. Jeżeli żądana przez Użytkownika naprawa albo wymiana okaże się niemożliwa, albo miałaby narazić Użytkownika na znaczne niedogodności, Sklep na żądanie Użytkownika obniży cenę lub w przypadku odstąpienia od umowy zwróci pełną należność za reklamowy produkt w terminie 14 dni.
5. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca niezwłocznie, w przypadku uznania reklamacji za zasadną.
6. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w Sklepie, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Użytkownik, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy.
2. Oświadczenie może być sporządzone według wzoru znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy” lub na druku nadesłanym przez Sklep. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi.
3. Sklep gwarantuje zwrot należności w terminie do 14 dni. Koszt odesłania towaru przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Verco sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
2. Podanie danych osobowych i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail.
4. Każdy Użytkownik, ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie sklepu czynności związane z zawartą umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów oraz podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
6. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

IX. POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Verco Sp z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) c)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.02.2014.
2. Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Użytkownicy Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Użytkowników i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
3. Postanowienia regulaminu mogą podlegać negocjacji, przed złożeniem zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez produkt niebezpieczny.
5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7. Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

x zwiń

NASZ SKLEP WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając z naszego sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej dotyczącej cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji